Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Catalan 9% 35,717 299,298 1,855,871 589 975 0 0
Danish 1% 39,465 307,895 1,911,498 34,803 813 0 0
Dutch 79% 8,170 80,826 516,018 856 1,728 0 0
English 0 0 0 0 3,307 0 0
English (United States) 1% 38,986 293,764 1,823,151 38,984 3 13 0
French 80% 7,752 76,855 491,381 927 889 1 0
German 95% 2,152 16,040 133,081 152 2,895 0 0
Greek 1% 39,562 308,397 1,914,462 35,080 361 0 0
Italian 85% 5,965 62,778 403,123 906 1,020 3 0
Japanese 85% 5,912 51,071 328,565 173 244 0 0
Polish 1% 38,890 301,869 1,875,252 34,475 525 0 0
Portuguese (Brazil) 1% 39,570 308,311 1,913,928 34,613 837 0 0
Portuguese (Portugal) 81% 7,209 69,868 447,502 697 1,024 0 0
Romanian 86% 5,480 56,488 363,249 411 1,991 0 0
Spanish 80% 7,843 77,948 498,728 642 1,072 0 0
Spanish (Uruguay) 1% 39,369 307,566 1,909,892 32,658 484 0 0