Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Catalan 10% 16,986 142,765 887,341 101 15,878 0 0
Danish 1% 18,943 147,461 918,031 17,394 263 0 0
Dutch 93% 1,264 14,051 89,002 227 735 0 0
English 0 0 0 0 2,673 0 0
English (United States) 1% 18,972 147,313 916,212 18,465 0 0 0
French 93% 1,154 13,159 83,484 250 363 0 0
German 95% 1,147 6,897 64,387 158 1,681 0 0
Greek 1% 18,277 144,210 891,419 17,414 113 0 0
Italian 92% 1,287 14,797 94,299 254 479 0 0
Japanese 96% 633 6,016 38,701 90 183 0 0
Polish 2% 17,875 139,824 864,428 16,802 180 0 0
Portuguese (Brazil) 1% 18,260 144,002 890,151 17,205 187 0 0
Portuguese (Portugal) 95% 753 6,991 44,862 150 380 0 0
Romanian 95% 750 6,958 44,798 148 883 0 0
Spanish 93% 1,145 12,811 81,574 132 400 0 0
Spanish (Uruguay) 1% 18,169 143,762 888,953 16,473 195 0 0